Standart

dobře snášet stresové situace, středně temperamentní a má velmi dobrý čich. Vyvážené tělesné proporce a oddanost k rodině jej spolu s jeho povahou a schopnostmi předurčují jako vynikajícího společníka, hlídače, ochránce, také však ke stopování a záchranářským činnostem.
 
Hlava
Nosní hřbet je rovný a paralelní s rovinou temene hlavy. Tlama a lebka jsou přibližně stejné délky. Kůže na hlavě všude těsně přiléhá.
 
Mozkovna
Lebka: Silná hlava má široké, klenuté čelo.
 
Stop: Dobře patrný.
 
Obličejová část
Nos: Dobře vyvinuté nozdry. U černých psů a černých se znaky je pigmentace černá. Pigmentace u plavých je černá, proměnlivý nos je však přípustný.
 
Tlama: Silná, při pohledu shora a ze strany se mírně zužuje.
 
Pysky: Pysky dobře přiléhají.
 
Čelisti / Zuby: Chrup je úplný, 42 zubů podle zubního vzorce. Silné zuby stojí svisle v čelistech. Skus je nůžkový, klešťový skus je přípustný.
 
Oči: Oči jsou oválné, nesmí ani příliš vystupovat ani být hluboko uloženy. Barva je tmavě až středně hnědá. Oční víčka těsně přiléhají.
 
Uši: Převislé uši trojúhelníkového tvaru s lehce zakulacenými špičkami volně přiléhají. Jsou nasazeny vysoko a daleko od sebe, takže opticky rozšiřují horní část hlavy. Délkou dosahují alespoň ke koutkům pysků. V klidu přiléhají ploše, při pozornosti mohou být neseny mírně dopředu. Přední okraj uší leží přibližně uprostřed mezi okem a týlním hrbolem.
 
Krk
Silný krk je středně dlouhý, kůže těsně přiléhá.
 
Tělo
Hřbet: Hřbet je rovný a pevný.
 
Bedra: Bedra jsou silná, mírně delší než záď.
 
Záď: Záď je mírně spáditá, středně dlouhá.
 
Hruď: Hruď je široká, hluboká a mohutná.
 
Ocas
Ocas je bohatě osrstěný a sahá pod hlezna, ne však až k zemi. Podle nálady psa je nesen ohnutý nad hřbetem a nebo volně svěšený.
 
Končetiny
Hrudní končetiny
Hrudní končetiny jsou silné a při pohledu zepředu i ze strany jsou rovné a svisle postavené.
 
Lopatky: Lopatky jsou velmi dobře osvalené, dlouhé a šikmo uložené.
 
Nadloktí: Nadloktí je dlouhé, těsně přiléhající k tělu.
 
Lokty: Lokty přiléhají k hrudnímu koši.
 
Zápěstní kloub: Zápěstní kloub je silný.
 
Nadprstí: Nadprstí je mírně šikmo postavené.
 
Pánevní končetiny
Pánevní končetiny jsou silné, při pohledu zezadu kolmo postavené. Jsou dobře zaúhlené.
 
Lýtko a stehno: Velmi dobře osvalená.
 
Hlezenní kloub: Hlezenní kloub je silný a nízko položený.
 
Tlapky
Tlapy jsou kruhové, silné a kompaktní. Prsty jsou klenuté a těsně přiléhající. Paspárky se odstraňují, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno zákonem. Drápy jsou u černých a černých se znaky černé, u plavých psů mohou být méně pigmentovány.
 
Pohyb
Při všech druzích pohybu jak při pohledu zepředu tak i zezadu, je pohyb přímočarý a prostorný. Prostorný klus vychází z dobrého posunu zadních končetin.
 
Kůže
Kůže celkově dobře přiléhá. U černých psů a černých se znaky má tmavomodré zbarvení, u plavých psů je většinou narůžovělá.
 
Osrstění
Srst
Bohatá dlouhá srst je lehce zvlněná, přiléhavá, s menším podílem podsady. Srst je delší na hrudi, břiše, zadní části hrudních i pánevních končetin a na ocase. Na hlavě a na přední straně končetin je srst krátká. Srst je uzavřená.
 
Barva
Existují tři barevné variety: černá se znaky, černá a plavá.
 
Černá se znaky
 
Srst je černá a lesklá, barva znaků je středně plavá. Na hlavě začínají znaky pod nosním hřbetem a dosahují kolem koutků tlamy až k hrdlu. Znaky nad očima ve tvaru teček jsou zřetelně viditelné. Znak na hrudi sestává ze dvou vedle sebe ležících skvrn, které mohou být spojené. Na předních končetinách dosahují znaky při pohledu ze strany od prstů zhruba až k zápěstnímu kloubu a na zadní straně se v úrovni loktů zužují.
 
Na předních končetinách začínají při pohledu ze strany znaky na prstech a táhnou se k nadprstí a v úrovni loktů se vzadu zužují, až vymizí. Znaky na zadních končetinách při pohledu ze strany tvoří pod hlezny široký pruh, nad hlezny již jen úzký proužek; na přední straně dosahují až do výše břicha. Znak se vyskytuje také pod kořenem ocasu. Na všech partiích těla jsou znaky jasně ohraničené. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné.
 
Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.
 
Černá
 
Srst je černá a lesklá. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.
 
Plavá
 
Srst je středně plavá, lesklá, zesvětluje směrem ke končetinám a k břichu. Ojedinělá malá bílá skrvna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.
 
Velikost
Výška v kohoutku:
Psi od 63 do 70 cm.
Feny od 58 do 65 cm.
 
Vady
Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být brána jako chyba, jejíž vážnost by měla být stanovena v poměru k velikosti odchylky a vzhledem k jejímu vlivu na zdraví a celkový stav psa.
 
Vylučující vady
Celkový vzhled
Hovawarti, kteří fenotypově neodpovídají plemeni.
Feny se silně samčím výrazem.
Psi se silně samičím výrazem.
Důležité proporce
Značné odchylky od proporcí uváděných ve standardu.
Chování / Temperament
Psi agresivní, bázliví, s reakcí na střelbu nebo letargičtí.
Hlava
Chybějící stop.
Modré nebo "břízové" oko (nestejně barevná duhovka, skvrny).
Vzpřímené, klopené, růžicovité nebo odstávající uši.
Předkus, podkus nebo křížový skus.
Chybějící více než 2 zuby ze 4 zubů P1 nebo 2 zubů M3, nebo chybějící jakýkoli jiný zub.
Krk
Výrazný lalok nebo velmi volná kůže na hrdle.
Tělo
Silně prohnutý hřbet nebo "kapří" hřbet.
Úzký nebo sudovitý hrudník.
Anomálie ocasu, příliš krátký nebo výrazně zatočený ocas.
Končetiny
Silně přestavěná záď.
Srst
Převládající kudrnatá srst (lokny).
Barva
Obecně
 
Barvy jiné než popsané ve standardu, například modrošedá, vlčí zbarvení, hnědá, bílá, strakatá, plavá s popelavým nádechem nebo převládající melír.
Bílé skvrny. Jednotlivé bílé chlupy na vnitřní straně stehen nemají vést k vyloučení z chovu.
Černá se znaky
 
Šedé nebo hnědé skvrny mimo znaky dle standardu.
Převažující podsada jiné než černé barvy.
Převažující šedá nebo bělavá barva ve znacích.
Černá
 
Šedé nebo hnědé skvrny.
Převažující podsada jiné než černé barvy.
Plavá
 
Jednotlivé bílé chlupy na hřbetě nosu nemají vést k vyloučení z chovu.
Pouze červenoplavá barva bez zesvětlení,
Bělavě plavá barva a to i na uších.
Zřetelné bílé znaky.
Tmavé skvrny nebo tmavá maska.
Velikost
Výška nižší než je uvedeno ve standardu.
Výška vyšší o více než 3 cm než je uvedeno ve standardu.
Psi, kteří zjevně vykazují fyzické abnormality nebo poruchy chování, musí být diskvalifikováni.